ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ހިންގި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަންގައި ދަރަވަންދޫން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅު ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ފުލުހުން ބ. ދަރަވަންދޫގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ދަރަވަންދޫގައި ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން ނުދެ އެވެ.

ފުލުހުން ދަނީ ޓެރަރިޒަމާ ގުޅުންހުރި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ގެތަށް ބަލައި ފާސް ކުރަމުންނެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!