ކޯވިޑްގައި މިއަދުވެސް މިހާތަނަށް 4 މަރެއް

ކޯވިޑް ބަލީގައި އިތުރު ދެ މީހަކު ނިޔާވެ މިބަލީގައި މިއަދުގެ މިހާތަނަށް ނިޔާވި މީހުންގެ އަދަދު 4 އަރަައިފިއެވެ. މި މަރާއިއެކު މި ބަލީގައި ރާއްޖެއިން ނިޔާވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 109 އަރާފައެވެ.

ކޯވިޑް ބަލީގައި މިއަދު ރާއްޖެއިން ފުރަތަމަ ނިޔާވެފައިވަނީ ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ އުމުރުން 87 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. ގަމު މަތި މަރަދީ އަވަށަށް ނިސްބަތްވާ މި މީހާ ނިޔާވީ ރޭ ދަންވަރު 01:54 ގައެވެ. ދެން ނިޔާވެފައިވަނީ އުމުރުން 69 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ. މި މީހަކީވެސް ލ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްުގައި ފަރުވާހޯދަމުންދިޔަ މީހެކެވެ. އެއަތޮޅު މާވަށަށް ނިސްބަތްވާ މި މީހާ ނިޔާވެފައިވަނީ ފަތިހު 03:01 ގައެވެ. މި ދެމީހުންނަށް ފަރުވާދެމުން ގެންދިޔައީ އައިސީޔޫގައެވެ. މި ދެމީހުންގެވެސް ހާލު ބޮޑުވެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދޭން ފަށާފައިވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައިކަމަށް ގަމު ހޮސްޕިޓަލުން ވިދާޅުވެއެވެ. މީ މިބަލީގަި ލ އަތޮޅުން ބަޔަކު ނިޔާވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މި ބަލީގައި މިއަދު ރެކޯޑުކުރެވުނު 3 ވަނަ މަރަކީ އުމުރުން 73 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. މި މީހަކީ ހާލު ދެރެވަގެން އައިޖީއެމްއެޗްގެ އިމަޖެންސީގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން އައި މީހެއްކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވެއެވެ.އަދި މި މީހާ ނިޔާވެފައިވަނީ ހެނދުނު 07:25 ގައެވެ.

މީގެއިތުރުން ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން އައި 51 އަހަރުގެ އިންޑިއާ ރައްޔިތެއްވެސް ވަނީ މިއަދު ނިޔާވެފައެވެ. މި މީހާ ނިޔާވެފައިވަނީ ހެނދުނު 08:44 ގައެވެ.

އިއްޔެވެސް މި ބަލީގައި 4 ދިވެއްސަކު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. ރާއްޖޭގައި މިބަލި ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވާން ފަށާފައިވާއިރު، މިއަދު ހެނދުނު ނިޔާވި މީހާއާއެކު މިމަހުގެ މިހާތަނަށް 35 މީހަކު މިބަލީގައި ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. މިހާތަނަށް މިބަލީގައި ނިޔާވި މީހުންގެ ތެރެއިން 95 މީހުންނަކީ ދިވެހިންނެވެ. އަދި 14 މީހުންނަކީ ބިދޭސީންނެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!