ސުކޫލުތަކާއި ކެފޭތައް އިތުރު ހަފްތާއަކަށް ބަންދު

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސުކޫލުތައް ބަންދު ކުރުމާއި ކެފޭތަކުން ހިދުމަތް ދިނުން މަނާކުރި އެންގުން އިތުރު ހަފްތާއަކަށް ދަންމާލައިފި އެވެ.

ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު ސޮއިކުރައްވާ ދެންމެ ނެރެފައިވާ އެންގުމުގައި ބުނެފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މެއި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު އެޅި ފިޔަވަޅުތައް ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް އިތުރުކުރާ ކަމަށެވެ.

މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ވަނީ ތަންފީޒު ކުރަން ފަށާފައެވެ. އެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅީ ހަފްތާއެއްގެ މުއްދަތަށެވެ. މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު އަމަލު ކުރަން ފެށި އެންގުމުގައި ބުނެފައިވަނީ ސުކޫލުތައް ބަންދުކޮށް އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދޭން އަންގާ ކަމަށެވެ. އަދި ކެފޭތަކާއި ހޮޓާ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގައި ކެއިން ބުއިމުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް މަނާކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް މެންދަމު 12 ޖަހަންދެން ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދެވެއެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!