ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ހޮވުން ފަސްކޮށްފި

މާލޭ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އިންތިހާބުކުރުން ފަސްކޮށްފިއެވެ.

އެހެން އިންތިހާބުތަކާއި ހިލާފަށް މިދިޔަ އިންތިހާބުގައި ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުން އަދި ސިޓީތަކުގެ މޭޔަރުން އިންތިހާބު ކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ ސީދާ ވޯޓުންނެވެ. ނަމަވެސް ކައުންސިލްތަކުގެ ނާއިބު ރައީސުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ނާއިބު ރައީސުން އަދި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުން އިންތިހާބު ކުރާނީ އިންތިހާބުގެ ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި ކައުންސިލަރުންގެ ބައްދަލްވުމުގައެވެ.

އެކަން އޮންނަނީ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ބާއްވަވާ ފުރަތަމަ ބައްދަލްވުމުގައެވެ. ނަމަވެސް މާލެ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އިންތިހާބު ކުރުން ފަސްކުރަން ޖެހިފައިވަނީ ހުރިހާ ކައުންސިލަރުން މާލޭގައި ނެތުމުންނެވެ. ބައެއް ކަައުންސިލަރުން ތިއްބެވީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައެވެ. އަދި މިއަދު ހުވާ ކުރުން މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދާނީ އޮންލައިން ކޮށެވެ.

ގާނޫނު ބުނާ ގޮތުން ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ނައިބު ހޮވާނީ ހުރިހާ މެންބަރުން ބައިވެރިވާ ބައްދަލްވުމެެއްގައި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނަގާ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ. އިންތިހާބީ ކައުންސިލަރަކު ވިދާޅުވީ އެ ބައްދަލްވުން އޮންނާނީ ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ހުރިހާ ކައުންސިލަރުން މާލޭގައި ތިބޭ ދުވަހެއްގައި ކަމަށެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!