ރާއްޖެއިން ކޯވިޑްގައި ނިޔާވި މީހުންގެ އަދަދު 100 އަށް

ކޯވިޑް ބަލީގައި އިތުރު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެ މި ބަލީގައި ރާއްޖެއިން ނިޔާވި މީހުންގެ އަދަދު 100 އަރައިފިއެވެ. މިއަދު މި ބަލީގައި ނިޔާވެފައިވަނީ އުމުރުން 56 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެކެވެ. މި މީހާ ނިޔާވެފައިވަނީ މި ބަލީގައި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަނިކޮށް ރޭ ފަތިހު 04:41 ގައެވެ. މީ މި ބަލީގައި މިއަދު ރާއްޖެއިން ނިޔާވި ދެ ވަނަ މީހާއެވެ.

ކޯވިޑް ބަލީގައި އިއްޔެވެސް ރާއްޖެއިން ވަނީ 3 މީހަކު ނިޔާވެފައެވެ. މިިދޔަ ހުކުރު ދުވަހުއެކަނިވެސް މި ބަލީގައި ރާއްޖެއިން 5 މީހަކުވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. ކޯވިޑް ބަލީގައި ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް 100 މީހުން ނިޔާވެފައިވާއިރު މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ 87 ދިވެހިންނާއި 13 ބިދޭސީންނެވެ. މި ބަލީގައި އިއްޔެ ވަނީ 30 އަހަރުގެ ޒުވާނެއްވެސް ނިޔާވެފައެވެ. މީ މިބަލީގައި ރާއްޖެއިން ނިޔާވި އެންމެ ހަގު މީހާއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް ބަލީގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މީހަކު ނިޔާވީ މިިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލްމަހުގެ 29 ވަނަދުވަހުއެވެ. އުމުރުން 83 އަހަރުގެ އާމިނަތު އާދަމް ނިޔާވީ ނޭވާލާން އުނދަގޫވެގެން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔަތާ މާގިނައިރު ތަކެއް ނުވަނީސްއެވެ. އާމިނަތު އާދަމް ނިޔާވީ ކޯވިޑަށް ޕިޒިޓިވްވި ކަން އެންގި ފަރުވާ ފެށިތާ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް ފެނުނުތާ 23 ދުވަސްފަހުން ނިޔާވި އާމިނަތު އާދަމަކީ މި ބަލީގައި ރާއްޖެއިން ނިޔާވި ފުރަތަމަ މީހާއެވެ. ގޮތް ނޭގޭ ފަރުވާއެއް ނެތް މިބަލި އޭރު މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ފެތުރެމުން އައިރު ތިބި ބިރުވެރިކަމަށް އިތުރު ހާސްކަމެއް ގެނުވީ އާމިނަތު އާދަމްގެ މަރާއެކުގައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑްގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ފެނުނުތާ މިހާރު މިވަނީ 1 އަހަރާއި ދެ މަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!