މާބަނޑު މީހުންނަށް ފައިޒާ ވެކްސިން ޖަހަން ހުޅުވާލަައިފި

ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާއުވުމަށް ޖަހަމުންދާ ފައިޒާ ވެކްސިން މާބަނޑު މީހުންނަށް ދޭން ނިންމާ ވެކްސިނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން މިއަދު ބުނީ ފައިޒާ ވެކްސިން ދޭނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓްރީވާ މީހުންނަަށް ކަމަށެވެ. އަދި ވެކްސިން ކުރިއަށް ގެންދާނީ މިހާރު ބާކީ ހުރި ވެކްސިންގެ ތެރެއިން ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރެވޭ އަދަދަށް ވެކްސިން ބެހެއްޓުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފައިޒާ ވެކްސިން ޖަހަން، އެޗްޕީއޭއިން ނިންމީ، ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ބޭސް ކުރަމުންދާ މީހުންނާއި ގުނަވަން ބަދަލު ކުރުން ފަދަ ބޮޑެތި އޮޕަރޭޝަންތައް ކޮށްފައިތިބި ހައިރިސްކު މީހުންނަ އެކަނި އެވެ.

މާބަނޑު މީހުންނަށް ފައިޒާ ވެކްސިން ދިނުމަށް ރަނގަޅު ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ވަރަށް ފަހުން ވަނީ ނިންމައިފައެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!