މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އާ މެންބަރުން ހުވާކުރުން ސަލްޓަން ޕާކުގައި

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރަށް އިންތިހާބުވެފައިވާ މޭޔަރައި ކައުންސިލަރުން އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މާދަމާ ސަލްޓަން ޕާކުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތު އޮންނަނީ މާދަމާ ހެނދުނު 9:00 ގަ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މި ރަސްމިއްޔާތު ކުރިއަށް ގެންދާނީ އާންމުންނަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް މި ރަސްމިއްޔާތު ޓީވީއެމް އާއި ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ވަގުތުން ދައްކާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!