ބަލިފެތުރުން އިތުރުވެ 46 ރަށެއް މޮނިޓަރިންގައި

ރާއްްޖޭގައި ކޮވިޑް ކޭސްތައް އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހެއް ދަނީ މައްޗަށް އަރަމުންނެވެ. 

މާލެ ސަރަހައްދުގެ އިތުރުން އަތޮޅުތެރޭގައިވެސް ކޮވިޑް ކޭސްތައް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ކޭސްތައް ފެނި މިހާރުވެސް 46 ރަށެއް ވަނީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތައް ގެނެސްފައެވެ. އެއީ:

 • ޅ. ނައިފަރު
 • އަދ. މާމިގިލި
 • ތ. ވޭމަންޑޫ
 • ތ. މަޑިފުށި
 • ބ. އޭދަފުށި
 • ކ. ހިންމަފުށި
 • ކ. ގުޅި
 • ކ. މާފުށި
 • އއ. މަތިވެރި
 • ލ. މާންދޫ
 • ލ. ގަން
 • ލ. ފޮނަދޫ
 • ގދ. ތިނަދޫ
 • އއ. އުކުޅަސް
 • ކ. ތުލުސްދޫ
 • ލ. ދަނބިދޫ
 • އއ. ރަސްދޫ
 • އައްޑޫ ސިޓީ
 • ހއ. ދިއްދޫ
 • ފ. ފީއަލި
 • އއ. ހިމަންދޫ
 • ކ. ގުރައިދޫ
 • ފ. ނިލަންދޫ
 • ލ. އިސްދޫ
 • އދ. ފެންފުށި
 • ލ. މާވަށް
 • ފުވައްމުލައްސިޓީ
 • ނ. ވެލިދޫ
 • ށ. ފުނަދޫ
 • ށ. ޅައިމަގު
 • ރ. ހުޅުދުއްފާރު
 • ގދ. ގައްދޫ
 • ބ. ތުޅާދޫ
 • ވ. ފުލިދޫ
 • އދ. މަހިބަދޫ
 • ރ. މަޑުއްވަރި
 • އއ. ފެރިދޫ
 • ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
 • ށ. ކަނޑިތީމު
 • ށ. ގޮއިދޫ
 • ކ. ކާށިދޫ
 • ދ. ކުޑަހުވަދޫ
 • ގއ ދާންދޫ
 • ޅ. ހިންނަވަރު
 • ގއ. ގެމަނަފުށި
 • ދ. ބަނޑިދޫ އެވެ.

މި ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން 9 ރަށެއްގެ ހާލަތު ގޯސްވުމުން އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އެ ރަށްރަށުގައި ހަވީރު 4 އިން ފަތިހު 4 އަށް ކާފިއުވެސް ހިންގަންފަށާފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!