ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒު ކުރަން ސިފައިންވެސް ނުކުމެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒުކޮށް އެ ފިޔަވަޅުތަކަށް އަމަލުކުރާކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމާތާއި ގައުމީ ދިފާއު ބާރުން ވަރުގަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިިފި އެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި (މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ) ހަވީރު ހަތަރަކުން ފަތިހު ހަތަރަކާ ދެމެދު ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅުން މަނާ ކޮށްފައެވެ. މިއީ ހަފްތާއެއްގެ މުއްދަތަށް އޮތް އެންގުމެކެވެ.

އަދި މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުން ހުއްޓާލުމާއި ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ އެތެރޭގައި ތިބެގެން ކެއިން ބުއިމުގެ ހިދުމަތް ދިނުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. އެ ވިޔަފާރިތަކަށް ޕޮލިސް ޕާމިޓާއެކު މެންދަމު 12 އާއި ހަމައަށް ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދެވެއެވެ. ނަމަވެސް ޑައިޑްލައިންއާ ހިލާފުވާ ވިޔަފާރިތައް 24 ގަޑިއިރަށް ބަންދު ކުރާނެ އެވެ.

މި ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒުކޮށް އަމަލު ކުރާކަން ޔަގީން ކުރުމަށް ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ވަނީ ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށާފައެވެ. ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމާތާއި ގައުމީ ދިފާއު ބާރުން ބުނީ ދެ މުއައްސަސާ ގުޅިގެން މަގުމަތީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑްގެ ނުރައްކާ ކުރީން ބޮޑުވި ކޮންމެ ފަހަރަކު ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ފުލުހުންނެވެ. ނަމަވެސް ދެ މުއައްސަސާ އެކުގައި ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށާފައި މިވަނީ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒުކޮށް އެ ފިޔަވަޅުތަކަށް އަމަލުކުރާކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމާތާއި ގައުމީ ދިފާއު ބާރު ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެންގެވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!