އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދިނުން އިތުރު ހަފްތާއަކަށް

މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސުކޫލުތަކުގައި އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދޭ ގޮތައް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްްގައި ބުނެފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިތުރުވަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މާލޭ ސަހަރައްދުގެ ސްކޫލުތަކުގެ އެލްކޭޖީ އިން ފެށިގެން ގުރޭޑު 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށް ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިމްތިހާނު ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!