ރަޢީސްގެ މަންމާފުޅު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެ ފަރުވާ ހޯއްދަވަނީ

ރަޢީސް ސޯލިހުގެ މަންމާފުޅު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެ ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރައީސްގެ މަންމާފުޅަށް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި އަންނަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ. އެހެންނަމަ ވެސް ސިއްހީ ހާލުކޮޅާގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަދި ލިބިފައި ނުވެއެވެ.

ދާދިފަހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު ވެސް ވަނީ ކޯވިޑް ޖެހި ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!