(FILES) This file photo taken on April 29, 2021 shows a Long March 5B rocket, carrying China's Tianhe space station core module, lifting off from the Wenchang Space Launch Center in southern China's Hainan province. - A large segment of China's Long March 5B rocket is expected to make an uncontrolled re-entry into the Earth's atmosphere around 2300 GMT on May 8, 2021, according to the Pentagon, but Beijing has downplayed fears and said there is a very low risk of any damage. (Photo by STR / AFP) / China OUT

ރޮކެޓްގެ ބައިތައް ރާއްޖެ ކަނޑަށް ވަނީ ވެއްޓިފައި: ޗައިނާ

ޗައިނާގެ އެންމެ ބޮޑު ޖައްވީ ރޮކެޓްގެ ބައިތައް ރާއްޖޭގެ ހުޅަނގުން، ކަނޑަށް ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފިއެވެ.

“ސީއެންއެން” އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރޮކެޓު ވެއްޓިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ރާއްޖެ ގަޑިން 7:24 އެހާކަށް ހާއިރެވެ. ޗައިނާއިން ބުނެފައިވާގޮތުން މިރޮކެޓްގެ ބައިތައް ދުނިޔޭގެ ސަތަހައަށް ވަދެފައިވަނީ ދ އަތޮޅު ކައިރިއަށެވެ. Rocketge baithah Raajje kandah vanee vehtifai: China

ލޯންގް މާޗް-5ބީ ވެހިކަލްގެ ބޮޑު ބައެއް ދުނިޔެ އަށް މިހާރު ވެއްޓިފައިވާކަށް އެކި އިދާރާތަކުން ރިޕޯޓްކުރަމުންދާއިރު އޭގެ ބަރުގަނުގައި 19 ޓަނު ހުންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.  ޗައިނާ އިން ޖައްވަށް ފޮނުވާލި ރޮކެޓުގެ ބޮޑު ބައެއް ކޮންޓްރޯލުން ނައްޓައިގެން ދިޔައީ މިދިޔަ ހަފްތާފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ އިން އަދި އެއްވެސް އެއްޗެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. 

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!