އެފްއެސްއެމްގެ ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތަކުން ޙިދުމަތްދޭ ގަޑިތަކަށް ބޮޑު ބަދަލެއް

އެފްއެސްއެމް ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތަކުން ޙިދުމަތްދޭ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ.

މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ރޭގަނޑު 9:00 އިން ފަތިހު 4:00 އަށް ކާފިއު އިޢުލާންކޮށްފައިވުމާއި ގުޅިގެން ގެނެސްފައިމިވާ ބަދަލާއެކު ރޭގަނޑު ޙިދުމަތްދެމުންދާނީ އެފްއެސްއެމްގެ ސްޓެލްކޯ ކައިރީ ހުންނަ ޕެޓްރޯލް ޝެޑުންނާއި، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އީޒީ ފިލް-3 ޕެޓްރޯލް ޝެޑުން އެކަންޏެވެ. އެގޮތުން މި ދެ ޕެޓްރޯލް ޝެޑުން ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 10:00 އިން ހަވީރު 5:00 އަށް އަދި ރޭގަނޑު 8:30 އިން ދަންވަރު 12:00 ޖެހުމާއި ހަމައަށް ޙިދުމަތްދޭނެއެވެ. އަދި ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 2:00 އިން ހަވީރު 5:00 އަށް އަދި ރޭގަނޑު 8:30 އިން ދަންވަރު 12:00 ޖެހުމާއި ހަމައަށް ޙިދުމަތްދޭނެކަމަށް އެފްއެސްއެމްއިން ހާމަކުރެއެވެ.

އެފްއެސްއެމްއިން މާލޭގައި ހިންގާ އިތުރު ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތަކުން ޙިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުކުރުދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް ހެނދުނު 10:00 އިން ހަވީރު 5:00 އަށެވެ. އަދި ހުކުރު ދުވަހު ޕެޓްރޯލް ޝެޑު ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ މެންދުރުފަހު 2:00 އިން ހަވީރު 5:00 އަކަށެވެ.

އެފްއެސްއެމް ތިލަފުށި ސޭލްސް ޕޮއިންޓުން ޙިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް ހެނދުނު 10:15 އިން ހަވީރު 4:15 އަށެވެ. އަދި ހުކުރު ދުވަސްތަކުގައި މެންދުރުފަހު 2:30 އިން ހަވީރު 4:30 އަށެވެ.

އެފްއެސްއެމްގެ ހުރިހާ ޝެޑްރޯލް ޝެޑެއްވެސް ނަމާދު ގަޑިތަކަށް 20 މިނެޓަށް ބަންދުކުރާނެއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!