މި ރެއިން ފެށިގެން އައްޑޫގައި ވެސް ކާފިއު ހިންގަނީ

އައްޑޫގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުންދާތީ މި ރެއިން ފެށިގެން އަލުން ކާފިއު ހިންގައި ނިންމައިފި އެވެ.

އައްޑޫ އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އީއީއޯސީ) އިން ރޭ ބޭއްވި ނޫން ކޮންފަރެންސްގައި މޭޔަރު އަބްދުﷲ ސޯދިގް (ސޯބެ) ވިދާޅުވީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ނިންމާފައި ވަނީ މިރެއިން ފެށިގެން ހަތް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކާފިއު ހިންގަން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ކާފިއު ހިންގާ ގަޑިއަކަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ރޭގަނޑު 9:00 އިން ފަތިހު 4:00 އާ ހަމައަަށެވެ. އައްޑޫގައި އެންމެ ފަހުން ކޮވިޑާ ހެދި ކާފިއު ހިންގީ މިދިޔަ ފެބްރުރީ މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ.

އައްޑޫގައި ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރަން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ކާފިއު ވަގުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަން އާންމުކޮށް ހުޅުވައިގެން ހިދުމަތް ދިނުން ވެސް މަނާވާނެ އެވެ. އެކަމަކު އެ ނޫން ވަގުތުތަކުގައި ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ޑެލިވަރީ އާއި ޓޭކްއަވޭގެ ހިދުމަތްދެވޭނެ އެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!