ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން 39 އަހަރުގެ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ނިޔާވެފައި ވަނީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑީއެޗް11 ފައި ފަރުވާދެމުން ދިޔަ 39 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މިހާރު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 74 އަށް އަރައިފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!