ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަހު ރައީސްގެ ޝުކުރު ހުރިހާ ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މުޅި ގައުމުގެ ފަރާތުން ރައީސް ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވައިފިއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު ސިއްހީ ހީނަރު ކަމުގެ ތެރޭގައި ވެސް ޑޮކްޓަރުންނާއި، ނަރުހުންގެ އިތުރުން ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން ކުރަށްވާ މަސައްކަތް ފާހަގަ ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. 

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް އޭޕްރީލް މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހަކީ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނަ ދުވަހެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފައި ވަނީ 1950 ވަނަ އަހަރު އޭޕްރީލް ހަތެއްގައެވެ. 

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!