އައްޑޫގައި ދުއްވާ ސްކޫލު ބަހެއް

މާލޭގައި ސްކޫލް ބަހުގެ ހިދުމަތް ދެނީ

މާލޭގައި ސްކޫލް ބަހުގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށަން ވެރިކަން ކުރާ އެމްޑީޕީން ވައުދުވެއްޖެ އެވެ.

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ކައުންސިލް އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް އެމްޑީޕީން މާލެއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މެނިފެސްޓޯއެއް ވަނީ ނެރެފަ އެވެ.

އެ މެނިފެސްޓޯގައި ބުނީ މާލެއަކީ ކާރުބާރު ބޮޑުތަނަކަށް ވެފައިވާ ކަަމަށާއި އެކަން ހައްލުކުރަން އާންމު ބަސް ދަތުރާއެކު ސްކޫލް ބަސް ދަތުރު ތައާރަފު ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިހާރު ވެސް އައްޑޫ ސިޓީގައި ސްކޫލް ކުދިންނަށް ބަހުގެ ހިދުމަތް ދެއެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!