ހުޅުމާލެ ހުޅުލެ ބަސް ރޫޓަށް ބަދަލެއް

އެމްޓީސީސީ އިން އެއާޕޯޓު ބަސް ރޫޓަށް ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

އެމްޓީސީސީ އިން ބުނީ މި ބަދަލާއެކު އެއާޕޯޓް ބަސް ރޫޓްގައި ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ރުއްގަނޑު 1 އަދި ރުއްގަނޑު 2 ބަސް ސްޓޮޕްގެ ބަދަލުގައި ދެން ބޭނުން ކުރަމުން ދާނީ ނިރޮޅުމަގު ދި-ކަލާސް ބަސް ސްޓޮޕާއި އަމީން އެވެނިއު ބަސް ސްޓޮޕެވެ.

މި ބަދަލު ގެނައީ ޓްރެފިކު ތޮއްޖެހުން ކުޑަކުރުމަށް، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ކަމަށް އެމްޓީސީސީ އިން ބުންޏެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!