މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

އެންމެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގެ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެކަމަށާއި، އެހެން ހިސާބުތަކުގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަވާނެ ކަމަށް ވެސް މެޓުން ބުނެއެވެ. 

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން މިއަދު ބުނެފައިވަނީ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ހަތް ފޫޓާއި ފަސް ފޫޓަށް ރާޅު ބޮޑުވި ނަމަވެސް، އެހެން ހިސާބުތަކަށް ތިން ފޫޓާއި ފަސް ފޫޓާއި ދެމެދުގައި ރާޅު ހުންނާނެކަމަށެވެ.

އެންމެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގެ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެކަމަށާއި، އެހެން ހިސާބުތަކުގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަވާނެ ކަމަށް ވެސް މެޓުން ބުނެއެވެ. 

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން މިއަދު ބުނެފައިވަނީ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ހަތް ފޫޓާއި ފަސް ފޫޓަށް ރާޅު ބޮޑުވި ނަމަވެސް، އެހެން ހިސާބުތަކަށް ތިން ފޫޓާއި ފަސް ފޫޓާއި ދެމެދުގައި ރާޅު ހުންނާނެކަމަށެވެ.

ދެކުނާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގައި ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް މެޓް އޮފީހުން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ. 

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!