ކުރެންދޫ އިން ދެ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ޅ. ކުރެންދޫން ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

ކުރެެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން ވިދާޅުވީ އެރަށުން ދެ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ނައިފަރު ކްލަސްޓާއާ ގުޅުން ހުރި ދެ މީހުން ކަމަށެވެ.

ކުރެންދޫ އިން ކޮވިޑު ކޭސްތަކެއް ފެނުމުން ކޮންޓެކްޓު ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތްް ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް ސިއްހީ މަރުކަޒުން ބުންޏެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!