ދޫނިދޫން 9 މީހަކު ޕޮޒިވިޓް ވެއްޖެ

ކުށަށް ތުހުމަތުވާ މީހުން ބަންދު ކޮށްފައި ތިބޭ މާލެ އަތޮޅު ދޫނިދޫން ނުވަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.


ކޮވިޑް-19 އިގެ ހާލަތުގެ މައުލޫމާތު ދޭން އެޗްއީއޯސީން ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޗްޕީއޭގެ ޑިރެކްޓަރު އަހްމަދު ނާސިރު ވިދާޅުވީ ދޫނިދޫގައި ތިބި ބަޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބަޔަކާ ކޮންޓެކްޓް ވުމުން އެތަނުގައި ތިބި ބައެއްގެ ސާމްޕަލް ނެގުމުން ނުވަ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު ޕޮޒިޓިވްވީ ދޫނިދޫ ބަލަހައްޓަން ތިބޭ ފުލުހުން ކަަމެއް ނުވަތަ އެތަނުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައި ތިބި ބައެއް ކަމެއް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފައެއް ނުވެ އެވެ. ދޫނިދޫއަކީ ސަރުކާރުގެ ތަހުގީގު ޖަލެކެވެ. އެ ރަށަށް ފުލުހުން ބަލަހައްޓަނީ ފުލުހުންނެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!