9 މީހުންނާއިއެކު ދަތުރުކުރަމުންދާ ބޯޓެއް ދިޔަވަނީ

ނުވަ މީހުންނާއިއެކު މާލެއަށް ދަތުރުކުރަމުންދާ ދޯންޏެއް ދިޔަވާތީ އެމްއެންޑީއެފްއިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ދެންމެ ބުނީ ނުވަ މީހުންނާއެކު ފުވައްމުލަކުން ފުރައިގެން މާލެއަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ”އެމް5“ ބޯޓު، ގއ.ވިލިނގިލި އިރު އުތުރުން 01 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުން ދިޔަވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، ހާދިސާގެ ރިޕޯޓު ލިބުނީ މިއަދު 15:06 ހާއިރުކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!