ތިލަފުށީ އޮތް ބޯޓެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ތިލަފުށީގައި ހުންނަ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ސައިޓާއި ޖެހިގެން އޮތް ސައިޓުގައި އޮތް ބޯޓެއްގައި ރޯވެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އެއް ހިނގައިފި އެވެ.

މިހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރި ސަބަބެއް އަދި އަލިފާން ރޯވުމުން ދިމާވި ގެއްލުމުގެ އެއްވެސް ތަފްސީލެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ.

މިހާދިސާގެ މަޢުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފަށް ލިބުމާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް ތިލަފުށީ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ހަރާކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ރޯވެފައިވާ އަލިފާން މިހާރު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެެމްއެންޑީއެފުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

މިހާދިސާގެ މަޢުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފަށް ލިބިފައިވަނީ މެންދުރު 02.07 ހާއިރު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވެއެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!