އައްޑޫގައި އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭނު ޕޯސްޓަރުތަކަށް ގެއްލުން ދީފި

އައްޑޫގައި އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭނު ޕޯސްޓަރުތަކަށް ގެއްލުން ދީފިއެވެ.

މިގޮތުން ގެއްލުން ދީފައިވަނީ، އައްޑޫ ހިތަދޫ މާމެންދޫ ދާއިރާގެ ކެންޑިޑޭޓު ޖަމްޝީދާ މުހައްމަދުގެ ޕޯސްޓަރުތަކަކަށެވެ. 

މިއީ އެނާގެ ޕޯސްޓަރުތަކަށް މިގޮތަށް ގެއްލުން ދިން ދެވަނަ ފަހަރުކަމަށް ވެސް އައްޑޫގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޭނާގެ ކެމްޕޭނު ޓީމުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. 

މިގޮތުން ރޭ ޖަމްޝީދާގެ ޕޯސްޓަރުތައް ޖަހާފައިހުރި ކެންވަސްތައް ވަނީ ތޫނު އެެއްޗަކުން ކަފާލާފައެވެ. 

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!