އާންމުވި ވީޑިއޯގެ ހަގީގަތް ފުލުހުން ސާފުކޮށްދީފި

ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ބަސް ސުޓޮޕު ކައިރީގައި ރޭ މީހަކަށް އަނިޔާކުރާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް އާންމުންވެފައިވާއިރު އެކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތް ފުލުހުން ސާފުކޮށްދީފިއެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވި ވީޑިއޯއަކުން ފެނިގެންދަނީ އާންމުންގެ ބަޔަކު މަގުމަތީގައި މީހަކަށް އަނިޔާ ކުރި އިރު އެކަން ނުހުއްޓުވާ ތިން ފުލުހަކު އެ މަންޒަރު ބަލަން ތިބޭ މަންޒަރެކެވެ. އެ ވީޑިއޯ އާ ގުޅިގެން ފުލުހުން އެ ސަރަހައްދުގައި ތިބެ އެކަން ހުއްޓުވަން އެއްވެސް މަަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާތީ އާންމުންގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ ފުލުހުންނަށް އަމާޒުވެފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ އާއިލާ އިން ހޯދަމުންދިޔަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހެއް ފަރުވާއަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމަށް އާއިލާއިން މަސައްކަތް ކުރިއިރު އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދާ ގަދަ ދެއްކުމުން އާއިލާއިން ގަދަކަމުން އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ މަންޒަރު ކަމަށެވެ.

އެމީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް މިހާރު ދަނީ ފަރުވާ ދެމުން ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގި ވަގުތު އެ ސަރަހައްދުގައި ތިބި ފުލުހުން އަމަލުކޮށްފައިވަނީ އޮންނަ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިންތޯ އާއި ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކޮށްފައިވާ ގޮތް ބަލަން ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު، ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާސް ކޮމާންޑަށް މިހާރު އަންގާފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގިއިރު އެ ސަރަހައްދުގައި ތިން ފުލުހަކު ހަރަކާތްތެރިވިއެވެ. އެއީ ފިރިހެން ދެ ފުލުހަކާއި އަންހެން ފުލުހެކެވެ.

ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި އެ މީހާ އޭރު އިނީ ދެފައިބަނދެފައެވެ. އޭނާއަށް އަނިޔާވާ އަމަލުތަކެއް ހިންގާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެފައިވާއިރު ފުލުހުން އެ ސަރަހައްދުގައި ތިބެ އެކަން ހުއްޓުވަން އެއްވެސް މަަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާތީ އާންމުންގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ އަމަލުތައް ހުރި ގޮތާމެދު ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރަމުންނެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!