މާލޭގެ ގެއަކުން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައިމަރުވެފައި އޮތް ދުވަސްވީ މީހަކު ފެނިއްޖެއެވެ.

 މަރުވެފައި އޮތީ  61 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އަދި ފުލުހުންނަށް މިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިިބިފައިވަނީ މިރޭ 22:45 ހާއިރު ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މަރުވެފައި އޮތް މީހާގެ ހަށިގަނށޑު ފެނިފައިވަނީ ގަލޮޅުގައި ހުންނަ ގެއަކުން ކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ދަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުންނެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!