ކޯވިޑް-19 ޖެހިގެން ކެޕްޓަން ޓޮމް މަރުވެއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޑިޒީޒް (ކޮވިޑް-19) ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ގައުމުތައް ލޮކްޑައުން ކުރިތާ ކުރީކޮޅު އަމިއްލަ ގޭގައި ހިނގައިގެން 41 މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށް، ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ހަދިޔާކުރި ކެޕްޓަން ޓޮމް މޫއާއަށް ކޮވިޑް ޖެހި، ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

ކެޕްޓަން ޓޮމް މަރުވިކަން، އޭނާގެ ދަރިފުޅު، ހޭނާ އިންގްރާމް-މޫއާ ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކުރީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އަދި ބައްޕަގެ ފަހު ވަގުތު ކޮޅަކީ، އުފާވެރި އަދި ހިތްދަތި ވަގުތު ކޮޅެއް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކެޕްޓަން ޓޮމް މޫއާ މަރުވުމާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ދަނީ މި ހިތާމާގައި ބައިވެރިވަމުންނެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ކެޕްޓަން ޓޮމްއަކީ ހިލޭ އެހީ ދިނުމަށް މުޅި ދުނިޔެއަށް ހިތްވަރު ދިން ޝަހްސެއް ކަމަށެވެ.

ކެޕްޓަން ޓޮމްގެ ޢާއިލާއިން ބުނީ ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކެޕްޓަން ޓޮމްއަށް ތަފާތު އެކި ޞިއްޙީ މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވާކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޕްރޮސްޓްރޭޓް އަދި ލިވަރ ކެންސަރު ހިމެނެއެވެ. ޞިއްޙީ މައްސަލަތަކަށް އެކި ބޭސް ބޭނުންކުރާތީ އޭނާއަށް ކޯވިޑް-19 ވެކްސިން ދީފައި ނުވާކަމަށް ޢާއިލާއިން ބުންޏެވެ.

1920ވަނަ ވަނަ އަހަރު އުފަންވި ކެޕްޓަން ޓޮމްއަށް 100 އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން އެންއެޗުއެސަށް 1،000 ޕައުންޑު ހަދިޔާކުރުމަށް އެއްކުރުމަށް މިދިޔަ އޭޕްރިލު މަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ފެށިއެވެ. ހިނގަން ބޭނުންކުރާ ކޮއްޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާގެ 50 މީޓަރުގެ ބަގީޗާގެ ދެކޮޅަށް 100 ބުރު ޖެހުމަށް އޭނާ ނިންމިއެވެ.

ކޯވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ޢާންމުންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދި މާޔޫސްވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ކެޕްޓަން ޓޮމް ކުރި މަސައްކަތަށް ޢާންމުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބުނެވެ. އާންމުންގެ ތާޢީދާއެކު ކެޕްޓަން ޓޮމް އެއްކުރުމަށް ޢަމާޒުކުރި 1،000 ޕައުންޑު ދެ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އެއްކޮށް، އެ އަދަދު ފަހަނައަޅައި އެތައް މިލިއަން ޕައުންޑެއްވަނީ އޭނާއަށް ސަތޭކަ އަހަރު ފުރުނު އޭޕްރިލް 30ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެއްކޮށްފައެވެ.

ކޯވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ޤައުމަށް ހިތާމައާއި މޮޅިވެރިކަން ކުރިމަރިވެފައިވާ ވަގުތެއްގައި ކެޕްޓަން ޓޮމްގެ މަސައްކަތުން ޤައުމަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދީ އެހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ އެއްކުރުމަށް އޭނާ ކުރި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރާނީ އެލިޒަބެތުވަނީ އޭނާއަށް ނައިޓްހުޑްގެ ޝަރަފު އަރުވާފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!