ކެމްޕޭން ކުރަން ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ނެތް ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅުން ކޯޓަށް

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ނެތް ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) ގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ އިސްވެރިން މިއަދު ހެނދުނު 11:00 ގައި ޕީޕީއެމް އޮފީހުން ހިނގާފައި ސިވިލް ކޯޓަށް ގޮސް މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅުގެ ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވި އެވެ. 

ސިވިިލް ކޯޓު ހިންގާ ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންއަށް ހިނގާފައި ދިޔަ އިދިކޮޅުގެ ވެރިންގެ ތެރޭގައި އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) އަދި ގައްސާން މައުމޫން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ. 

ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން މިއަދު މި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި ވާއިރު، އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް އިދިކޮޅުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަންބޮޑުވުމަކީ ކެމްޕޭން ކުރުމުގެ ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ނެތުން ކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

މީގެ މަހެއްހާ ކުރިން އަދުރޭ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ވިސްނަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ. އަދި ގާނޫނީ ޓީމާއެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް އޭރު އަދުރޭ ވިދާޅުވި އެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!