އިންޑިއާއިން ކޮވިޑުގެ ދެވަނަ ވެކްސިނަކަށްވެސް ހުއްދަ ދީފި

އަވައްޓެރި އިންޑިއާއިން ކޮވިޑް-19 ގެ ދެވަނަ ވެކްސިނަކަށްވެސް ހުއްދަ ދީފިއެވެ.

އިންޑިއާއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަރސިޓީ އާއި އެސްޓްރަޒެނެކާ ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިނަށެވެ. ހުކުރު ދުވަހު އިންޑިއާގެ ޑްރަގް ރެގިއުލޭޝަނުން ވަނީ ރަސްމީކޮށް އެސްޓްރަޒެނެކާގެ މި ވެކްސިން އިމަރޖެންސީ ޙާލަތްތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައެވެ.

އެއާއެކު، އިންޑިއާ ވެގެން ގޮސްފައި މިވަނީ އެސްޓްރަޒެނެކާގެ ކޮވިޑް ވެކްސިނަށް ހުއްދަ ދިން 3 ވަނަ ޤައުމަށެވެ. އެގޮތުން މީގެ ކުރިން އިނގިރޭސިވިލާތާއި، އާރޖެންޓީނާއިންވެސް ވަނީ އެސްޓްރަޒެނެކާގެ ވެކްސިނަށް ހުއްދަ ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އާދިއްތަ ދުވަހު އިންޑިއާއިން މިވަނީ ކޮވިޑުގެ އިތުރު ވެކްސިނަކަށްވެސް ހުއްދަ ދީފައެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާގައި އިމަރޖެންސީ ޙާލަތްތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިން ދެވަނަ ވެކްސިނަކީ އެ ޤައުމުގެ ބާރަތް ބައޯޓެކް ކުންފުނިން އުފެއްދި ވެކްސިނެވެ. އަދި މި ދެ ވެކްސިނަކީވެސް ރައްކާތެރި ދެ ވެކްސިން ކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ޑްރަގް ރެގިއުލޭޝަން އޮތޯރިޓީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ދެ ވެކްސިނަށް ހުއްދަ ދެވިގެން ދިއުމާއެކު، މިއީ “މުހިއްމު ބަދަލެއްގެ ފެށުން” ގޮތުގައި އެ ޤައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވަނީ ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މި އަހަރު ތެރޭގައިވެސް އިންޑިއާގެ އާބާދީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 300 މިލިއަނެއްހާ މީހުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމަށް އެ ޤައުމުން ވަނީ އަމާޒު ހިފާފައެވެ.

އާބާދީގައި 1.3 ބިލިއަނެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅޭ އިންޑިއާއިން މިހާތަނަށް 10 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް 150،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!