ފޮޓޯ: ގޫގުލް

އަންނަ އަހަރުގެ ބަންދު ދުވަސްތަކަށް އިތުރު 2 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި

އަންނަ އަހަރުގެ ބަންދު ދުވަސްތަކަށް އިތުރު 2 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

އަންނަ އަހަރުގެ ބަންދު ދުވަސްތަކަށް އިތުރު 2 ދުވަސް އިތުރު ކުރުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހެވެ. ބަންދު ދުވަސްތައް އިތުރު ކޮށްފައި ވާކަން އިއުލާން ކުރެއްވީ ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަނާމު އިބްރާހިމް ހޫދެވެ.

އަންނަ އަހަރަށް އިތުރު ކުރި ބަންދު ދުވަސްތަކަކީ ޖުލައި 18 ވަނަ ދުވަހާއި ޖުލައި 25 ވަނަ ދުވަހެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!