މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ފީއަލި ސްކޫލުގެ ދިވެހި ޓީޗަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ފ. ފީއަލި ސްކޫލުގެ ޓީޗަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

އެރަށު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ހައްޔަރުކުރީ އެރަށު ސްކޫލުގައި ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑްތަކަށް ދިވެހި ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރެކެވެ. 

އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ ކިހާ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކުކަން ސާފެއް ނުވެ އެވެ. 

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!