ފޮޓޯ: މިހާރު

އެންމެ ގިނައިން ވާރޭ ވެހުނީ މާލޭ ސަރަހައްދަށް

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަގައި މިދިއަ 24 ގަޑިއިރު އެންމެ ގިނައިން ވާރޭ ވެހިފައި ވަނީ މާލެ ސަރަހައްދަށް ކަަމަށް ރާއްޖޭގެ މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން އިން ބުނެފި އެވެ.

އެ އިދާރާ އިން ބުނީ އިއްޔެ ހެނދުނު 8:00 އިން މިއަދު ހެނދުނު 8:00 ޖެހުމާ ހަމައަށް އެންމެ ގިނައިން ވާރޭ ވެހިފައިވާ ކަމަށް ރިކޯޑް ކުރެވިފައި ވަނީ މާލެ ސަރަހައްދަށެވެ. އިއްޔެ ކުރި ވިއްސާރާގައި ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި މާލޭގެ ބޮޑު ބައެއްގައި ފެން ބޮޑުވެފައިވާއިރު ރޭ ވެސް އިރާކޮޅުން ފެށިގެން ފަތިސް ވުމާ ހަމައަށް މާލެއަށް ކެރިކަނޑާ ނުލައި ވާރޭ ވެހުނެވެ.

މުސޫމާބެހޭ އިދާރާގެ ރިކޯޑްތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މާލެ ސަރަހައްދަށް 65 މިލިލީޓަރުގެ ވާރޭ ވެހިފައި ވެއެވެ. ދެން އެންމެ ގިނައިން ވާރޭވެހުނީ ނ. އަތޮޅަށެވެ. އެއީ 61.8 މިލިލީޓަރަށެވެ. ވ. އަތޮޅަށް 56.7 މިލިލީޓަރަށަށް ވާރޭ ވެހުނެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދު ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުނު އިރު ނޭޝަނަލް ޑިސާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު ބުނީ މޫސުން ގޯސްވެ ރޭ ވިއްސާރަކޮށް ވާރޭ ވެހުނު ނަމަވެސް އެއްވެސް ރަށަކަށް ގެއްލުމެއްވީ ކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!