German Chancellor Angela Merkel, wearing a protective face mask, gestures during an EU summit in Brussels on July 20, 2020, as the leaders of the European Union hold their first face-to-face summit over a post-virus economic rescue plan. (Photo by JOHN THYS / POOL / AFP) (Photo by JOHN THYS/POOL/AFP via Getty Images)

ކޯވިޑާއި ދެކޮޅަށް ޖަރުމަނުވިލާތުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ހަރުކަށިކުރުމަށް ނިންމައިފި

ކޯވިޑާއި ދެކޮޅަށް ޖަރުމަނުވިލާތުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ދަމަހައްޓާ ހަރުކަށިކުރުމަށް އެ ޤައުމުން ނިންމައިފިއެވެ.

ޖަރުމަނުވިލާތުގެ 16 ފެޑެރަލް ސްޓޭޓުގައި އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަންނަ މަހުގެ 20ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ދެމެހެއްޓުމަށް ސްޓޭޓުތަކުގެ އިސްވެރިން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އެ ޤައުމުގެ ޗާންސެލަރު އަންޖެލާ މާކެލްވަނީ ރުހުން ދެއްވާފައެވެ. ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދޭނެ އެންމެ އަވަސް ތާރީހުގެ ގޮތުގައި ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 20ވަނަ ދުވަސް ކަނޑައަޅާފައި ވީނަމަވެސް ޖަނަވަރީ މަހުގެ ވަކި ހިސާބަކާއި ހަމައަށް ފިޔަވަޅުތައް ދަމަހައްޓާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ނޫސްވެރިންނާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން މާކެލް ވިދާޅުވީ މިއީ ޤައުމުގެ ޙާލަތު އެއްކޮށް ރަނގަޅުވެފައިވާކަމަށް ނިންމަންވީ ވަގުތު ނޫންކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޤައުމުގައި ފާހަގަކުރާ ޢީދަކާއި ދިމާކޮށް ބައެއް ލުއިތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް މާކެލް ވިދާޅުވިއެވެ. މާކެލް ވިދާޅުވީ ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ ޢަދަދު އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އިތުރުވަމުންގޮސް މިހާރު އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައިވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެވަރުން ފުއްދާލައިގެން ތިބެވެން ނެތްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖަރުމަނުވިލާތުގައި މިހާތަނަށް 983،731 މީހުންނަށް ކޯވިޑް-19ޖެހި 15،381 މިހުންވަނީ މަރުވެފައެވެ. ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ ޤައުމުން 20،825 މީހުންނަށް ބަލިޖެހި 416 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު އެއީ އެއްދުވަސް ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން އެ ޤައުމުގައި މަރުވި ޢަދަދެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!