އަލިފުށިން ނެގި ރެންޑަމް ސާމްޕަލްތައް ނެގެޓިވް

ރ. އަލިފުށިން ރެންޑަމްކޮށް ނެގި ސާމްޕަލްތައް ނެގެޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން އަލިފުށިން އުނގޫފާރަށް ދަތުރުކުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރެންޑަމްކޮށް ނެގި ވިހި ސާމްޕަލް ވެސް ވަނީ ނެގެޓިވްވެފަ އެވެ. 

އުނގޫފާރުން ރެންޑަމްކޮށް ނެގި ސާމްޕަލަކުން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވިއިރު އެމީހާގެ ނެގި ދެވަނަ ސާމްޕަލް ވަނީ ނެގެޓިވްވެފަ އެވެ. އެކަމަކު އަދިވެސް އެރަށް އޮތީ މޮނިޓަރިންގަ އެވެ. 

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!