ހަތިޔާރާއެކު ސިފައިންގެ ތަމްރީނެއް ކައްދޫގައި

މަދަނީ ހިދުމަތަށް ބޭނުން ކުރާ އިސްކަންދަރު އަސްކަރީ ވައިގެ ބަނދަރު، އޮންނަ ލ. ކައްދޫގައި ހަތިޔާރާއެކު ތަމްރީނުތަކެއް ބާއްވަން ސިފައިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

:00 އިން ދަންވަރު 12:00 އަށް ކައްދޫ ޓްރެއިނިން ސެންޓަރުގަ އެވެ.

ތަމްރީނުތަކުގައި ފިސްތޯލަ އާއި ރައިފަލާ މެޝިން ބަޑި އާއި ފްލޭޔާސް ބޭނުން ކުރާނެ އެވެ. އަދި 5000 މީޓަރަށް ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާނެ އެވެ. ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާނެ އެންމެ އުސްމިނަކީ 300 މީޓަރެވެ. އެންމެ ތިރިމިނަކީ ސީ-ލެވެލް އެވެ. ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުން ކުރާނީ ކައްދޫ ޓްރެއިންނިން ސެންޓަރުގެ ރޭންޖުން އިރު ދެކުނަށެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!