ޕާކިސްތާނުގެ މަދަރުސާގައި ދިން ހަމަލާ ރާއްޖެއިން ކުށްވެރިކޮށްފި

ޕާކިސްތާނުގައި ދީނީ ތައުލީމް އުނގަންނައިދޭ މަދަރުސާއެއްގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ ރާއްޖެއިން ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ ހުޅަނގު އުތުރު ޕެޝާވަރުގައި ހިންގާ މަދަރުސާއެއްގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލުމުގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް އަށް މީހުން މަރުވެ، 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޒަހަމްވެފައި އެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ކުޑަކުދިންތަކެއްގެ ފުރާނަ ދުއްވާލަން ދިން އެ ހަމަލާ ފަދަ ހުރިހާ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ރާއްޖެއިން ކުށްވެރި ކުރާ ކަމަށެވެ. 

އިއްޔެ ހެނދުނު ޖަމިއާ ޒުބޭރިއާ މަދަރުސާގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި ވަގުތު ކުދިން ތިބީ ކްލާސްތަކުގައި ކިޔަވާށެވެ. އެތަނުގައި ގޮއްވާލީ އަމިއްލައަށް އުފައްދާފައިވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ އައިއީޑީއެއް ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

އެ ހަމަލާގެ ޒިންމާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން މިހާތަނަށް އުފުލާފައެއް ނުވެ އެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!