ބޮޑު ސަރަޙައްދަކަށް ވައިޓް އެލާރޓް ނެރެފި

45 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަޙައްދަކަށް ވައިޓް އެލާރޓް ނެރެފިއެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ވައިޓް އެލާރޓް ނެރެފައިވަނީ ހއ. އަތޮޅުން ތ. އަތޮޅަށް މިރޭގެ 08:00 އިން މިރޭގެ ދަންވަރު 01:00 އަށެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ނެރެފައިވާ މި ވައިޓް އެލާރޓްގައި ބުނެފައިވަނީ އެލާރޓްގެ ވަގުތުގައި އެލާރޓް ނެރެފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް ގަޑިއަކު 19 މޭލާއި 24 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެކަމަށާއި، އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 45 މޭލަށް ވައިގަދަވުން އެކަށީގެންވާކަމަށެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!