ތިނަދޫއިން އިތުރު 2 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ގދ. ތިނަދޫން އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

އެރަށުގައި ހުންނަ ޑރ. އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ، އެރަށުގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި ދެ މީހަކު، 14 ދުވަސް ހަމަކުރުމަށްފަހު، ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލުމަށް ނެގި ސާމްޕަލް ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ

މިއަދު ދެމީހުން ޕޮޒިޓިވްވުމާއެކު ތިނަދޫގައި މިހާރު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 3 އަށް އަރާފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!