އެކްސިޑެންޓެއްގައި މެމްބަރު ޝަރީފަށް އަނިޔާވެއްޖެ

  • މާލޭގައި މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ އެވެ.
  • ޝަރީފްގެ ދަރިފުޅު ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައި ވަނީ ޝަރީފް އޭނާގެ ސައިކަލުގައި މަގުމަތިން ދަނިކޮށް ޓެކްސީއެއް ފަހަތުން އައިސް ޝަރީފްގެ ސައިކަލުގައި ޖެއްސުމުން ކަމަށެވެ.

އޭނާ ބުނީީ، ޝަރީފަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި މިއަދު އޮތީ ގޭގައި ކަމަށެވެ.

އެ އެކްސިޑެންޓްގައި އޭނާއަށް އަނިޔާވުމާއި ގުޅިގެން ގިނަބަޔަކު ދަނީ އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެމުންނެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!