މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުން އޮބްޒާވް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު 12 މީހަކަށް ދޭން ނިންމައިފި

މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުން އޮބްޒާވް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 12 ފަރާތަކަށް ފުރުސަތު ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުމުގައި އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ފުލުހުން ހުޅުވާލީ އިއްޔެ އެވެ.

އެ ފުރުސަތުގައި ޖުމްލަ 24 މީހަކު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން 12 މީހަކަށް އެ ފުރުސަތު ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ހާމަކޮށްފަ އެވެ. 

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!