އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ 51 ވިޔަފާރިއެއް އުވާލައިފި

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ 51 ވިޔަފާރިއެއް އެ މިނިސްޓްރީން އުވާލައިފި އެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީ އިން މިއަދު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ވާގޮތުން އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެ މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އަމިއްލަފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން 51 ވިޔަފާރިއެއް ވަނީ ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރީން އުވާލާފައިވާ 51 ތަނުގެ ތެރޭގައި އަމިއްލައަށް ހިންގާ ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓް ތަކުގެ އިތުރުން މެޑިކަލް ކެެއާ ފަދަ ތަންތަންވެސް ހިމެނެއެވެ.

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 10 އަކުން 27 ނިޔަލަށް ޖުމުލަ 51 ވިޔަފާރީއެއް އުވާލާފައިވާއިރު، އެ މިނިސްޓްރީ އިން  ވަނީ މިހާތަނަށް 4000 އަށްވުރެ ގިނަ ކުންފުންޏެއް އުވާލާފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!