އިސްދޫ ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ 26 ޕަސަންޓު މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ލ.އިސްދޫ ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ 26 ޕަސަންޓު މަސައްކަތް ނިންމާލެވިފައިވާ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފިއެވެ.

ލ.އިސްދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. 

އެގޮތުން ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ 26 ޕަސަންޓު ނިންމާލާފައި ވާއިރު މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، 27،129 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގެ ބަނދަރު ފުންކުރުމާއި، 230 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި އެއްގަމު ތޮށި ލުމާއި، 208 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ބޭރުތޮށި ލުމާއި، 98 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ. 

މީގެ އިތުރުން 1,560 ސްކުއެއާ މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ޕޭވްމަންޓް ހަދައި، ބަނދަރު ބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް މި މަޝްރޫއުގައި ހިމެނެއެވެ. 

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!