ރަންނާޅި ރިސޯޓުގައި ބިދޭސީއަކު ކަރަންޓް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

ރަންނާޅި ރިސޯޓުގައި ކަރަންޓްގައި ޖެހިގެން މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

އަދާރަން ރަންނާޅީގައި މީހަކު މަރުވީ އިއްޔެ އިރު އޮއްސުނު ވަގުތު އެވެ. މަރުވީ ސްރީލަންކާގެ ފިރިހެނެކެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އެ މީހާ ކަރަންޓު ޖެހުނު އެ ހާދިސާ ހިނގުމުން މާ ފުށީ ހެލްތު ސެންޓަރަށް އެ މީހާ ގެންދިޔަ ކަމަށެވެ.

އަދި މަރުގެ މި ހާދިސާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމުގެ ތަހުގީގެއް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!