Tottenham Hotspur's Spanish defender Sergio Reguilon (R) vies with Chelsea's Spanish defender Cesar Azpilicueta during the English League Cup fourth round football match between Tottenham Hotspur and Chelsea at Tottenham Hotspur Stadium in London, on September 29, 2020. (Photo by Matt Dunham / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. / (Photo by MATT DUNHAM/AFP via Getty Images)

ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމް ލީގު ކަޕްގެ ކުއާޓާ އަށް

  • އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގައި ރޭ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-4 އިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ދެ ޓީމު އޮތީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެފަ އެވެ. މި މުބާރާތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން 90 މިނިޓް ނިމޭއިރު އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ އިތުރުވަގުތުގެ ދެ ހާފް ނުކުޅެ ޕެނަލްޓީ ޖަހާނެ އެވެ.

ޓޮޓެންހަމް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި ދެ ޓީމުން ވެސް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާއިރު، ޗެލްސީ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ވަނީ މުޅިން އަލަށް ދެ ކުޅުންތެރިން ހިމަނައިފަ އެވެ. އެއީ މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި އެ ޓީމާ ގުޅުނު އިނގިރޭސި ވާތު ބެކް ބެން ޗިލްވެލް އާއި ސެނެގޯލްގެ ކީޕަރު އެޑޮއާޑް މެންޑީ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން ޓޮޓެންހަމުން ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސްޕެއިނުގެ ވާތުބެކް ސާޖިއޯ ރެގީލޯން ޓީމުގައި ހިމަނައިފަ އެވެ.

ޗެލްސީ އަށް މެޗުގެ 19 ވަނަ މިނިޓްގައި ލީޑުނަގައިދިނީ 50 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އަގަކަށް މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި އެ ޓީމާ ގުޅުނު ޖަރުމަނުގެ ފޯވާޑް ޓިމޯ ވާނާ އެވެ. މިއީ ޗެލްސީއާ ގުޅުނު ފަހުން ރަސްމީ މެޗެއްގައި ވާނާ ޖެހި ފުރަތަމަ ގޯލެވެ. އޭނާ މި ލަނޑު ޖެހީ ސެޒާ އަޒްޕްލިއަސެޓާ ހުސްކޮށްލާފައި ދިން ބޯޅައަކުން ގޯލުގެ ތިރީ ކަނަށް ބޯޅަ އަމާޒުކޮށްލައިގެންނެވެ.

ޓޮޓެންހަމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދޭން ފުރަތަމަ ހާފުގައި އެރިކް ލަމޭލާ ޖެހި ބޯޅަ އާއި ދެ ވަނަ ހާފްގެ ކުރީކޮޅުގައި ރެގީލޯން ފޮނުވާލި ހަމަލާ ކީޕަރު މެންޑީ ވަނީ މަތަކޮށްފަ އެވެ.

ޓޮޓެންހަމްގެ ފަހަތަށް ކުޅޭ އިނގިރޭސި ޑިފެންޑަރު އެރިކް ޑަޔާ މެޗުގެ ފަހު ކޮޅުގައި ފާހާނަ ކުރުމަށް ދަނޑުން ފަބައިގެން ގޮސް ޗޭންޖިން ރޫމަށް ދިޔަ ވަގުތު ޗެލްސީ އަށް ލީޑުފުޅާކުރަން ވަގުތު ލިބުނު ނަމަވެސް ބޭނުމެއް ނުކުރެވުނެވެ. ޑަޔާ އަވަހަށް ދަނޑަށް ގެންނަން ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ވަނީ ޖޭންޖިން ރޫމަށް ގޮސްފަ އެވެ.

ބަދަލު ކުޅުންތެރިންގެ ގޮތުގައި ހެރީ ކޭން އާއި ލޫކަސް މޯރާ އަރުވައިގެން ޓޮޓެންހަމުން ލަނޑު ޖަހަން ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވީ މެޗު ނިމެން ހަތް މިނިޓަށް ވެފައި ހުއްޓަ އެވެ. ރެގީލޯން ދިން ބޯޅައަކުން މި ގޯލު ޖެހީ ލަމޭލާ އެވެ. އޭރިއާތެރޭގައި ހުސްކޮށް ހުރެފައި ލަމޭލާ އަށް ލިބުނު ބޯޅަ އޭނާ ވަނީ ހަމަޖެހިލާފައި ގޯލަށް ވައްދާލައިފަ އެވެ.

ޕެނަލްޓީގައި ޓޮޓެންހަމުން ފޮނުވާލި ފަސް ޕެނަލްޓީ ވެސް ކާމިޔާބުކުރި އެވެ. އެ ޓީމުގެ ޕެނަލްޓީތައް ޖެހީ ޑަޔާ، ލަމޭލާ، މޯރާ، ޕިއެރޭ އެމީލް ހޮއިބިއޭ އަދި ކޭން އެވެ. ޗެލްސީން ޓެމީ އަބްރަހަމް، ޖޯޖީނިއޯ، އަޒްޕްލިއަސެޓާ އަދި އެމަސަން ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނިކޮށް އެ ޓީމު ބަލިވީ ފަސް ވަނަ ޕެނަލްޓީ މޭސަން މައުންޓް އަތުން ބޭކާރުވުމުންނެވެ. މައުންޓް ޖެހި ޕެނަލްޓީ ދިޔައީ ގޯލާ ސީދާނުވެ ބޭރުންނެވެ.

މޮރީނިއޯ ބުނީ ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭ ތިން މެޗު ކުޅެން ޖެހިފައިވާތީ އޭނާ މި މެޗަށް ނުކުތީ ސިކުނޑީގައި ތިން މެޗާ މެދު ވެސް ވިސްނައިގެން ކަމަށާއި އެކަމަކު ކުޅުންތެރިންނަށް އެންގީ މި މެޗާ މެދު ހަމައެކަނި ވިސްނުމަށް ކަމަށެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!