އައްޑޫން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ސާމްޕަލް ނަގަން ފަށަނީ

އައްޑޫ ސިޓީން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ރެންޑަމްކޮށް ސާމްޕަލް ނަގަން ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ.

އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ އައްޑޫން ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސާމްޕަލްތައް ނެގުން މި މަހުގެ 26 އަދި 27 ގައި އައްޑޫގެ އެކި ސަރަަހައްދުތަކުގައި ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން އެންމެފަހުން އާންމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އައްޑޫގައި މިވަގުތު އެކްޓިވް ދެ ކޭސް އެބަ އުޅެއެވެ. އެއީ އައްޑޫ ސިޓީ ގަން އަދި ހުޅުދޫގައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!