ކުޅު ޖެހުމުން ޑި މާރިއާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

 މާސޭގެ ކުޅުންތެރިއަކު ގަޔަށް ޕީއެސްޖީގެ އާޖެންޓީނާ މިޑްފީލްޑަރު އެންހެލް ޑި މާރިއާ ކުޅު ޖަހާފައިވާތީ އޭނާ ހަތަރު މެޗަށް ސަސްޕެންޑްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

މި މަހު 14 ވަނަ ދުވަހު ފްރެންޗް ލީގުގައި މާސޭ އަތުން 1-0 އިން ޕީއެސްޖީ ބަލިވި މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު ހިނގާދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި ފަސް ރަތް ކާޑު ދެއްކި އެވެ. އެއީ ޕީއެސްޖީގެ ނޭމާގެ އިތުރުން އެ ޓީމުގެ ލެއަންޑްރޯ ޕަރޭޑޭސް އާއި ލަވިން ކުރްޒާވާ އަށް ވަނީ ރަތް ކާޑު ދައްކައިފަ އެވެ. ނޭމާ އާއި ޕަރޭޑޭސް އަށް ދެ މެޗުގެ ސަސްޕެންޝަނެއް އައިއިރު، ކުރްޒާވާ ވަނީ ހަ މެޗަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފަ އެވެ.

އެ މެޗުގެ ތެރެއިން ނޭމާއާ ނަސްލީ ގޮތުން ދިމާކުރި މާސޭގެ ޑިފެންޑަރު އަލްވާރޯ ގޮންޒާލޭޒާއި ޑި މާރިއާއާ ދެމެދު ވެސް މައްސަލަ ޖެހުނެވެ. އެ ވަގުތު ޑި މާރިއާ ވަނީ ގޮންޒާލޭޒް ގަޔަށް ކުޅެން ޖަހައިފަ އެވެ. އެ މަންޒަރު ވީޑިއޯ އިން ފެނެ އެވެ. ފްރެންޗް ލީގުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީން އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހު ނިންމީ ޑި މާރިއާ ހަތަރު މެޗަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފަ އެވެ.

ޑި މާރިއާ އަށް ދިން ސަސްޕެންޝަނަށް އަމަލުކުރަން ފަށަނީ މި މަހު 28 އިން ފެށިގެންނެވެ. އެހެންވެ އާދިއްތަ ދުވަހު ރެއިމްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ޑި މާރިއާ އަށް ކުޅެވޭނެ އެވެ. އޭނާ ކުޅުމަށް އެނބުރި އަންނާނީ ނޮވެމްބަރު އަށް ވަނަ ދުވަހު ރެނެސްއާ ކުޅޭ މެޗުގަ އެވެ. ޑި މާރިއާ އަށް ގެއްލޭނެ މެޗުތަކަކީ އެންޖާސް، ނީމްސް، ޑިޖޯން އަދި ނޯންޓްސްއާ ކުޅޭ މެޗެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!