ގްރީން ފަންޑުން 41 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފި

މިއަހަރުގެ ޖޫންމަހު ގްރީން ފަންޑުން 41 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިދިޔަ ޖޫންމަހު ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބިފައިވަނީ 3.9 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހު ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބުނު 56.4 މިލިއަން ރުފިޔާއާ އަޅާބަލާއިރު 93.08 އިންސައްތަ މަދު އަދަދެކެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ޢާއްމުކުރައްވާފައިވާ ގްރީންގެ ފަންޑުގެ އެންމެފަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިދިޔަ ޖޫންމަހު 26 މަޝްރޫއަކަށް ގްރީން ފަންޑުން ވަނީ ޚަރަދުކޮށްފައެވެ. މީގެތެރޭގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ހިމެނެއެވެ.

ޖޫން މަހު އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއް ހިނގާފައިވަނީ ކ.ތިލަފުށި ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއަށެެވެ. އެ މަޝްރޫޢަށް ޖޫންމަހުވަނީ 16 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައެވެ. ދެން އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއްކޮށްފައިވަނީ ކ.ތިލަފުށިގައި އިންސިނެރޭޓަރ ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތަށެވެ. މި މަސައްކަތަށް 4.8 މިލިއަން ރުފިޔާވަނީ ޚަރަދުކޮށްފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!