ފޮޓޯ؛ އަވަސް

އިންސްޕެކްޝަންގެ ދަށުން 233 ތަނެއް ބަލައިފި

މާސް އިންސްޕެކްޝަންގެ ދަށުން މިއަދު 233 ތަނެއް ބަލާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް އިމާޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)އިން ބުނެފިއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!