ސްނޯކްލިންއަށް ދިޔަ ޒުވާނާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ސްނޯކްލިންއަށް ދިޔަ ޒުވާނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދަނިކޮށް މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނީ ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔައީ މާފަންނު ބޮއިލިންގ ފިޝް، އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ސަފްވާން ރަޝީދު ކަމަށެވެ.

އޭނާ ސްނޯކްލިންއަށް ގޮސްފައިވަނީ މިއަދު 11:00 ހާއިރު މާލޭ ވެސްޓް ޕާކް ސަރަޙައްދު މޫދަށްކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނެއެެވެ. އަދި އޭނާގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 4:36 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނީ ސަފްވާން މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނީ އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި އާއްމު ޑައިވަރުންނަށް ކަމަށެވެ. އޭނާގެ ހަށިގަނޑު މިހާރު އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!