ސްނޯކްލިންއަށް ދިޔަ ޒުވާނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

މާލޭގެ ވެސްޓްޕާކު ސަރަހައްދަށް ސްނޯކްލިން އަށް ދިޔަ ދިވެއްސަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނީ ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔައީ މާފަންނު ބޮއިލިންގ ފިޝް، އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ސަފްވާން ރަޝީދު ކަމަށެވެ.

އޭނާ ސްނޯކްލިންއަށް ގޮސްފައިވަނީ މިއަދު 11:00 ހާއިރު މާލޭ ވެސްޓް ޕާކް ސަރަޙައްދު މޫދަށްކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނެއެެވެ. އަދި އޭނާގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 4:36 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!